2004-12-04

Agertzen diren blogei buruzko oharra

Leioagaz erlaziorik dutela erabaki ditugun blogen loturak aurkezten dizkizuegu. Leioako Udal Liburutegiak blog hauetara bideratutako loturak mantendu, barririk balego gehitu edo daudenak ezabatzeko eskubidea mantentzen duelari eta horrek ez duela esan nahi Liburutegiak, lotura hauetan agertzen diren eduki edo eritziekin bat egiten duenik.


Os presentamos una serie de enlaces con contenidos que hemos considerado relacionados con Leioa. La Biblioteca Municipal de Leioa mantiene el derecho a seguir manteniendo dichos enlaces, agregar nuevos si los hubiera o eliminar los actuales, sin que ello implique aceptación por parte de la Biblioteca de la información u opiniones que en ellos se contengan.